Organizace za lidská práva

Mnoho organizací po celém světě věnuje své úsilí ochraně lidských práv a boji proti porušování lidských práv. Hlavní organizace pro lidská práva mají webové stránky, které dokumentují jejich porušování a požadují nápravná opatření, a to jak na vládní, tak na místní úrovni. Pro jejich úspěch je důležitá veřejná podpora, protože organizace pro lidská práva jsou nejúčinnější, když jsou jejich výzvy k reformě podpořeny právě veřejností.

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

Celosvětově jsou zastánci lidských práv nejčastěji občané, nikoli vládní úředníci. Nevládní organizace sledují jednání vlád a tlačí na ně, aby jednaly v souladu se zásadami lidských práv.

Tady jsou některé z nich i s odkazy na jejich webové stránky:

Children’s Defense Fund (CDF):

CDF je organizace prosazující děti, která usiluje o zajištění rovných podmínek pro všechny děti na světě. CDF prosazuje politiky a programy, které vyvedou děti z chudoby, chrání je před týráním a zanedbáváním a zajišťují jejich právo na stejnou péči a vzdělání.

http://www.childrensdefense.org

Amnesty International:

Amnesty International je celosvětové hnutí lidí, kteří bojují za mezinárodně uznávaná lidská práva pro všechny. S více než 2,2 miliony členů a předplatitelů ve více než 150 zemích, provádí výzkum a generuje opatření k prevenci a ukončení závažného porušování lidských práv. A zároveň k vymáhání spravedlnosti pro ty, jejichž práva byla porušena.

http://www.amnesty.org

Human Rights Action Center:

 

Human Rights Action Center je nezisková organizace se sídlem ve Washingtonu, vedená Jackem Healeyem, světově proslulým aktivistou a průkopníkem v oblasti lidských práv. Centrum pracuje na otázkách Všeobecné deklarace lidských práv a využívá umění a technologie k inovaci, vytváření a rozvoji nových strategií k zastavení porušování lidských práv. Podporují také rostoucí skupiny pro lidská práva po celém světě.

http://www.humanrightsactioncenter.org

Human Rights Watch:

Human Rights Watch se věnuje ochraně lidských práv osob po celém světě. Vyšetřují a odhalují porušování lidských práv a vyzývají vlády a ty, kteří mají moc, aby ukončili zneužívající praktiky a dodržovali mezinárodní zákon o lidských právech.

http://www.hrw.org

Human Rights Without Frontiers: (HRWF)

HRWF se zaměřuje na monitorování, výzkum a analýzy v oblasti lidských práv a také na podporu demokracie a právního státu na národní i mezinárodní úrovni.

http://www.hrwf.net

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP):

Posláním NAACP je zajistit politickou, vzdělávací, sociální a ekonomickou kvalitu práv všech osob a eliminovat rasovou nenávist a rasovou diskriminaci.

http://www.naacp.org

SIMON WIESENTHAL CENTRUM:

Tato prestižní mezinárodní židovská organizace pro lidská práva se věnuje boji proti antisemitismu, nenávisti a terorismu. Podporuje lidská práva a důstojnost, věnuje se bezpečnosti Židů po celém světě a poučením z holocaustu pro budoucí generace.

http://www.wiesenthal.com