O nás

Co je Mládež za lidská práva?

Mezinárodní organizace Mládež za lidská práva (YHRI – z angl. Youth for Human Rights International) je nezisková asociace s vedením sídlícím v Los Angeles. Každá pobočka je pak samostatnou neziskovou organizací. Účelem YHRI je vzdělat mladé lidi o Všeobecné deklaraci lidských práv tak, aby se stali hodnotnými obhájci tolerance a míru. YHRI pořádá besedy a vytváří názorné pomůcky ke zvýšení povědomí o lidských právech, jako třeba mnohokrát oceněný hudební videoklip UNITED, multietnický pětiminutový film, který byl již promítán s titulky ve více než 20 jazycích, tlumočící sílu lidských práv mladým lidem.

YHRI rovněž vytvořila pro širokou veřejnost sérii 30 spotů, přičemž každý je věnován jednomu článku Všeobecné deklarace lidských práv OSN. První z těchto poselství, vydaných na konci roku 2005, bylo promítnuto více než 130 milionům lidí. Dále vznikla Příručka lidských práv UNITED, vytvořená pro učitele či vedoucí kroužků jako praktický nástroj k vyučování lidských práv. Zjistilo se totiž, že v oblasti vzdělávání mladých lidí o lidských právech bylo uděláno velmi málo. Tato mladá organizace pracuje na kampani lidských práv, právě proto, aby přiblížila Všeobecnou deklaraci lidských práv mladým lidem a to takovou formou, která je pro ně zábavná – písemnými a uměleckými soutěžemi, informačními a zábavnými setkáními a poskytováním materiálů pro studenty a studijních osnov pro školy.

Jádro každého projektu YHRI tvoří brožurka Co jsou to lidská práva?, kterou si na našem webu můžete zdarma stáhnout v podobě e-booku. Brožura je založena na Všeobecné deklaraci a je napsána způsobem, kterému každý, vč. dětí porozumí. YHRI založila Mary Shuttleworthová, ředitelka školy s dlouholetou praxí ve vzdělávání, která nyní působí jako prezidentka této organizace. Mary se narodila v Jihoafrické republice a během svého života hodně cestovala po celém světě. Po osobních zkušenostech s porušováním lidských práv, které většinou spočívalo v odepření nebo nedostatku vzdělání, se rozhodla pracovat v oblasti, kde s tím bude moci něco udělat.

Proč je Mládež za lidská práva zapotřebí?

Lidé nejsou správně vzděláváni v oblasti lidských práv a nerozumí, co lidská práva jsou. Je více než vhodné, začít s tímto vzděláváním u mládeže, která tak má šanci vstoupit do dospělosti se znalostí základních práv, se kterými se narodili. Právě oni jsou totiž vůdci našeho zítřka. Musí být uvědomeni o svých právech nejenom kvůli nim samotným, ale zejména proto, aby ochránili tato práva pro ostatní na celém světě. Způsoby, jak pomoci dnešním mladým lidem, jsou neomezené. Mnozí jsou oběťmi chudoby, netolerance nebo nedostatku vzdělání. Bez budoucnosti, na kterou se mohou těšit.

Statistiky jsou ohromující:
• Třetina všech dětí na světě není při narození registrována, což vede k tomu, že neexistuje žádná oficiální zpráva o jejich existenci a jsou zanechané napospas odmítání zdravotní péče nebo vzdělávání.
• Třetina dětí na světě trpí podvýživou.
• Co se týče základního vzdělání, přes 100 milionů dětí ve věku základní školy nejsou ve škole a mnohem víc jich dostává vzdělání velmi nízké kvality.
• UNICEF odhaduje, že pouze v západní a střední Africe je více než 200 000 dětí zotročeno při pašování přes hranice. Z odhadovaných 27 milionů zotročených lidí v dnešním světě je většina žen a dětí.
• A to ani nemluvíme o bezpočetných projevech rasismu a netolerance všude kolem nás.

Jak Mládež za lidská práva začala?

Mládež za lidská práva (YHRI) byla zformována roku 2001. Nejdřív jako součást Mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci. Prvním projektem, který Mládež za lidská práva odstartovala, byla celoevropská soutěž v psaní pojednání na téma lidských práv pro mladé ve věku mezi 8 a 18 roky. YHRI tuto soutěž zorganizovala ve spolupráci s organizací Přátelé Organizace spojených národů v rámci podpory Desetiletí vzdělávání o lidských právech Organizace spojených národů. Tři mladí lidé z Maďarska, České Republiky a Rakouska vyhráli výlet do Ženevy, kde jim jejich ceny předal v říjnu 2001 komisař lidských práv Organizace spojených národů.

Jak působí Mládež za lidská práva po celém světě?

Pro úspěchy různých YHRI kampaní zahrnuli vládní úředníci vzdělávací materiály YHRI do svých programů. Národní komise lidských práv v Mexiku a na Novém Zélandu adoptovaly projekty, které považují za cenné nástroje pro zvládnutí porušování lidských práv, kterými trpí mladí v těchto zemích. Díky expanzi YHRI a jejího poselství přicházely z celého světa požadavky na další informace. K naplnění této potřeby se v únoru 2004 vydali reprezentanti YHRI na více než 70 000 km dlouhé Světové vzdělávací turné. Po dobu pěti týdnů cestovali přes zalidněná i zcela odříznutá místa, včetně Tokya, Bangkoku, Accry (Ghana), Georgetownu, Guyany (Jižní Amerika) a Mexika City, aby zvýšili porozumění lidských práv mezi mladými a také kvůli založení dalších poboček YHRI.

Po cestě se reprezentanti YHRI setkali s vedoucími vládními úředníky, navštívili tamní města a vesnice a rozdali dětem i rodičům kopie brožurky Co jsou to lidská práva? a vzdělávací letáky o AIDS. Na každé zastávce požádali děti, aby napsaly krátké pojednání o tom, co pochopily o lidských právech a proč jsou tolik cenná. Během Světového vzdělávacího turné nafilmoval tehdy 19 letý režisér Taron Lexton mnoho scén pro UNITED, mnohokrát oceněný hudební videoklip. Dva tisíce dobrovolníků, včetně 150 herců, věnovalo svůj čas tomuto filmovému projektu, který využil scény natočené ve 13 navštívených zemích. UNITED je skutečně dílem mladých, jehož tým byl tvořen převážně teenagery a náctiletými.

K cenám, které UNITED získal, patří „Nejlepší film o lidských právech“ na filmovém festivalu Taglio Corto ve Florencii, jež spoluorganizuje UNESCO. A nejdůležitější je, že poselství tohoto filmu dosahuje přes všechny bariéry mladé všech ras a etnik. Učitelé i vedoucí osobnosti společenského života považují UNITED za jedinečný nástroj k rozvíjení povědomí o lidských právech mezi mladými. V roce 2005 bylo Světové vzdělávací turné YHRI následováno Světovým turné UNITED, které světu představilo nejenom klip UNITED, ale také doprovodnou UNITED edici brožurky Co jsou to lidská práva?

Turné začalo v Los Angeles a prošlo celou jižní Amerikou a Afrikou, aby vyvrcholilo summitem mládeže za lidská práva v Indii, kde bývalý indický prezident K. R. Narayanan vydal oficiálně brožurku Co jsou to lidská práva? v hindštině. V roce 2006 pořádala Mládež za lidská práva již 3. ročník celosvětového turné, jež mělo za cíl propagovat Všeobecnou deklaraci lidských práv netradičním způsobem – pomocí 30 krátkých spotů, kde každý představil jedno ze základních práv. Tyto spoty měly celosvětovou premiéru v srpnu v sídle OSN v New Yorku, evropskou premiéru v září v Ženevě a českou premiéru v říjnu, kde byly klipy vysílány pro prominentní osobnosti z oblasti lidských práv v kině Evaldv Praze.