Znáte svá práva?

Kolik jich zvládnete vyjmenovat?

LIDSKÁ PRÁVA

1. Všichni jsme svobodní a jsme si rovni

2. Nebýt diskriminován

3. Právo na život

4. Žádné otroctví

5. Žádné mučení

6. Svá práva máme všude na světe

7. Před zákonem jsme si všichni rovni

8. Lidská práva jsou chráněna zákony

9. Žádné nespravedlivé uvěznění

10. Právo na soudní proces

11. Jsme nevinní, dokud není prokázána vina

12. Právo na soukromí

13. Svoboda pohybu

14. Právo na bezpečné útočiště

15. Právo na občanství

16. Právo na manželství a rodinu

17. Právo vlastnit věci

18. Právo na svobodu myšlení

19. Právo na svobodu projevu

20. Právo na veřejné shromažďování

21. Právo na demokracii

22. Právo na sociální zabezpečení

23. Právo pracujících

24. Právo si hrát

25. Právo na postel a jídlo

26. Právo na vzdělání

27. Autorské právo

28. Právo na svobodný a spravedlivý svět

29. Zodpovědnost

30. Nikdo ti nesmí vzít tvoje práva

LIDSKÁ PRÁVA

1. Všichni jsme svobodní a jsme si rovni

2. Nebýt diskriminován

3. Právo na život

4. Žádné otroctví

5. Žádné mučení

6. Svá práva máme všude na světe

7. Před zákonem jsme si všichni rovni

8. Lidská práva jsou chráněna zákony

9. Žádné nespravedlivé uvěznění

10. Právo na soudní proces

11. Jsme nevinní, dokud není prokázána vina

12. Právo na soukromí

13. Svoboda pohybu

14. Právo na bezpečné útočiště

15. Právo na občanství

16. Právo na manželství a rodinu

17. Právo vlastnit věci

18. Právo na svobodu myšlení

19. Právo na svobodu projevu

20. Právo na veřejné shromažďování

21. Právo na demokracii

22. Právo na sociální zabezpečení

23. Právo pracujících

24. Právo si hrát

25. Právo na postel a jídlo

26. Právo na vzdělání

27. Autorské právo

28. Právo na svobodný a spravedlivý svět

29. Zodpovědnost

30. Nikdo ti nesmí vzít tvoje práva