Lidská práva

Co jsou to lidská práva?

Každý člověk má nárok na určitá práva už jen tím, že je lidskou bytostí. Jsou to „práva“,
protože to jsou věci, kterými můžete být, dělat je nebo je mít. Tato práva existují, aby vás
ochránila před lidmi, kteří by vás mohli chtít poškodit nebo vám ublížit. Jsou zde také, aby
vám pomohly vycházet s ostatními a žít v míru.

Existuje třicet základních lidských práv, které budou vysvětleny v této brožurce.

Ta, která dohlédla na to, aby byla tato práva sepsána pro všechny na celém světě, byla
paní Eleanor Rooseveltová, manželka Franklina D. Roosevelta, který byl prezidentem
Spojených státu v letech 1933 až 1945.

Paní Rooseveltová řekla o lidských právech následující:
“Kde vlastně všeobecná práva začínají?

Na malých místech, která jsou blízko domova – jsou tak blízko a tak malá, že nejsou viditelná na žádných mapách světa. Přesto jsou světem každého jednotlivého člověka; místem kde pracuje. To jsou místa, kde se každý muž, žena nebo dítě snaží dosáhnout stejné spravedlnosti, stejných příležitostí, stejné důstojnosti pro všechny, bez diskriminace. Jestliže tato práva nebudou nic znamenat zde, budou mít velmi malou váhu kdekoli jinde. Když občané nebudou podnikat akce, aby tato práva udrželi blízko svých domovů, budeme se bezvýsledně snažit dosáhnout jejich rozšíření do širšího světa.”

Organizace spojených národů

Organizace spojených národů (OSN) vznikla 24. října 1945, krátce po ukončení
2. světové války. Založilo ji pět hlavních velmocí, které vyhrály válku: Čína, Anglie, Francie,
Sovětský svaz a Spojené státy. Daly se dohromady s dalšími 47 národy a vytvořily organizaci,
která měla uchránit budoucí generace před hrozbou a destrukcí války. Během let se
rozhodlo ještě více zemí, že se chtějí s těmito národy spojit, a dnes Organizaci spojených
národu tvoří 189 národů.

Další informace o Organizaci spojených národů naleznete na stránce www.osn.cz
Nebo napište na: Dům OSN, nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5

Co je to Všeobecná deklarace lidských práv OSN?

Protože účelem Organizace spojených národů je zajistit mír pro všechny národy světa,
sepsala komise lidí v čele s paní Eleanor Roosveltovou zvláštní dokument, který určuje
práva, která by měl mít kdokoli v celém vesmíru. Tento dokument se jmenuje Všeobecná
deklarace lidských práv Organizace spojených národu.

Na těchto webových stránkách jsou popsána práva uvedená ve Všeobecné deklaraci
lidských práv.

Co řekli o lidských právech

Za lidská práva se postavilo mnoho humanistů. Statečně pracovali pro to,
čemu věřili a inspirovali miliony lidí.

„Mladí přátelé z celého světa, vy jste ti, kdo musí tato práva realizovat, teď a napořád. Jejich osud a budoucnost je ve vašich rukách.“
KOFI ANNAN GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODU

„Mírumilovnost je největší síla, kterou muže lidstvo disponovat. Má větší moc než
nejmocnější zbraň k ničení, kterou sestrojila lidská vynalézavost.“
MOHANDAS K. GHANDI

„Nespravedlnost, at už je kdekoli, je hrozbou pro všechnu spravedlnost.“
MARTIN LUTHER KING ML.

„Lidská práva se musí stát skutečností, a ne jenom idealistickým snem.“
L. RON HUBBARD

„Nesouhlasím s tím, co jste řekl, ale budu do smrti bránit vaše právo říct to.“
FRANCOIS MARIE DE VOLTAIRE

„Soucit není záležitostí náboženství, je to záležitostí člověka, není to luxus, je to
nezbytné pro náš vlastní mír a duševní stabilitu, je to nezbytné pro přežití člověka.“
DALAJLÁMA