co je mláděž za lidská práva

Účelem Mezinárodní organizace mládeže pro lidská práva (Youth for Human Rights – YHRI) je učit děti o jejich lidských právech založených na Všeobecné deklaraci lidských práv.

YHRI začala působit v roce 2001 jako projekt Mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci
(www.humanrightsandtolerance.org) a vzhledem ke své mezinárodní expanzi vytvořila samostatnou neziskovou organizaci, která má své sídlo v Los Angeles.

V České republice organizace Mládež za lidská práva působí jako neziskový spolek. Vzděláváme mladé lidi a společnost o lidských právech tak, aby byli motivováni je dodržovat a chránit. Informace dětem a mladistvým předáváme formou přednášek a debat na téma lidských práv a dalšími osvětovými a vzdělávacími akcemi. Spolupracujeme s učiteli na základních a středních školách při debatách o lidských právech, které jsou v osnovách výuky.

Jsme skupina nadšenců a dobrovolníků, kteří se rozhodli ve svém volném čase zlepšovat vztahy mezi lidmi a znalosti lidských práv a svobod.